Saturday, June 18, 2016

Mấy chú nhìn chị mà học tập

░  lvthong   ░   Ç húc các bạn có những phút giây vui vẻ !!! 

Lên là lên là lên là lên

░  lvthong   ░   Ç húc các bạn có những phút giây vui vẻ !!! 

Em Đã Khóc Sau Lưng Anh - Ngọc Thúy

░  lvthong   ░   Ç húc các bạn có những phút giây vui vẻ !!! 

Chỉ Yêu Một Người - Đinh Kiến Phong

░  lvthong   ░   Ç húc các bạn có những phút giây vui vẻ !!! 

Áo Tình Nhân - Nguyên Khôi, Châu Khải Phong

░  lvthong   ░   Ç húc các bạn có những phút giây vui vẻ !!! 

Anh Yêu Người Khác Rồi - Khắc Việt

░  lvthong   ░   Ç húc các bạn có những phút giây vui vẻ !!! 

Anh Không Thể Quên Em - Khánh Phương

░  lvthong   ░   Ç húc các bạn có những phút giây vui vẻ !!! 

Anh Ghét Làm Bạn Em - Phan Mạnh Quỳnh

░  lvthong   ░   Ç húc các bạn có những phút giây vui vẻ !!! 

Sunday, March 27, 2016

❂ Duyên Phận - Dương Hồng Loan

❂ Gia phả của đất - Full

Tập 1 Tập 2

Saturday, March 26, 2016

❂ Thái bình thiên quốc [ Tập 46 - 50 ]

Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50 - The end. ░  lvthong   ░   Ç húc các bạn xem phim  ...

❂ Thái bình thiên quốc [ Tập 41 - 45 ]

Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 ░  lvthong   ░   Ç húc các bạn xem phim  Thái bình t...

❂ Thái bình thiên quốc [ Tập 36 - 40 ]

Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40 ░  lvthong   ░   Ç húc các bạn xem phim  Thái bình t...